Znaki uzupełniające "F"

b_300_386_16777215_00_images_znaki_006-uzupelniajace.pngZnaki uzupełniające stosuje się w celu podania uczestnikom ruchu dodatkowych informacji ułatwiających orientacje w terenie (znaki F-1 do F-4), uprzedzających o zakazach lub niebezpieczeństwach występujących za skrzyżowaniem (znaki F-5 i F-6) lub sposobu poruszania się po drodze ( znaki od F-7 do F-14).

Tablice znaków uzupełniających w większości są wykonywane z jednego kawałka ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,25 mm. Krawędzie tablic są podwójnie zagięte.

Tablice znaku F-8  wykonuje się w formie tablic segmentowych.

Znaki z grupy F wykonujemy na folii odblaskowej o dwóch różnych parametrach odblaskowości:
a) folia odblaskowa typu 1
b) folia odblaskowa typu 2

WYMIARY ZNAKÓW

H - wysokość tablicy w mm, L- długość podstawy tablicy w mm:

 Znak

Dla pozostałych dróg

Dla dróg powiatowych
i gminnych

 

H  (mm)

L  (mm)

H (mm)

L  (mm)

F-1

760

1 000

 

F-2

760

1 000

F– 3a

1 400

zmienne

1 100

zmienne

F-3b

900

zmienne

750

zmienne

F- 3c

520

zmienne

410

zmienne

F- 4

500

800

400

600

F- 5

1 200

1 000

900

900

F- 6

min. 900

min. 1 200

 

F- 7

min. 600

min. 600

F- 8

zmienne

min. 1 400

F- 9

500

1 400

460

1 200

F- 10

720

1 785

 

F- 11

720

1 000

F- 12

750

600

F- 13

400

850

F14a, b, c

1 500

750

F- 15

720

1 260

F- 16

720

1 460

F- 17

720

1 430

F- 18

720

1 460

F- 19

720

1 460

F- 20

600

600

F- 21

1 960

1 550

F- 22

1 960

1 400

F- 22a

1 960

1 550

  

b_300_200_16777215_00_images_znaki_006-2P1A6564.jpg b_300_200_16777215_00_images_znaki_006-2P1A6569.jpg

ZAMÓWIENIA

Przy składaniu zamówień należy określić:

  • kategorię i symbol znaku (np. F-4, E–2),
  • dla znaków od F3 do F5 i dla F-9 podać, na jakich drogach będzie stosowany znak,
  • typ folii odblaskowej – np. typ 1 (I gen) lub typ 2 (II gen).

W przypadku potrzeby pomocy w zwymiarowaniu tablic prosimy o przesłanie zapytania cenowego z treściami tablic. Przy złożeniu zamówienia przedstawiamy graficzne projekty do Państwa akceptacji.

 

© 2017 Tadeusz Pawłowski