Znaki kierunku i miejscowości "E"

b_300_450_16777215_00_images_znaki_005-kierunki-i-miejscowosci.pngZnaki kierunku i miejscowości produkowane są na podkładach z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm w kształcie prostokąta lub strzały.  Krawędzie metalowej tarczy znaku są podwójnie zagięte na całym obwodzie a na drugiej krawędzi zagięcia znajdują się otwory służące do mocowania znaków za pomocą uchwytów uniwersalnych. Blaszana tarcza znaku jest malowana farbą proszkową w kolorze szarym RAL 7037.

Znaki kierunku i miejscowości stosuje się w celu wskazania kierunków dojazdu do miejscowości i innych miejsc, przebiegu dróg oraz ich numerów.
Rozróżnia się następujące znaki kierunku i miejscowości:
a) tablice przeddrogowskazowe (nak E–1 i jego odmiany),
b) drogowskazy (znaki od E-2 do E-12 oraz E-19a),
c) tablice kierunkowe (znak E-13 i jego odmiany ),
d) tablice szlaku drogowego (E-14 i jego odmiany),
e) znaki z numerem drogi (znak E-15 i jego odmiany oraz E-16),
f) znaki miejscowości (znak E-17a i E-18a),
g) tablice węzła drogowego (E-20),
h) tablice oznaczające dzielnice miasta (E-21),
i) znaki samochodowych szlaków turystycznych (znak E-22 i jego odmiany).

Znaki kierunku, zwłaszcza tablice przeddrogowskazowe, drogowskazy,  tablice szlaków drogowych i szlaków turystycznych są znakami wymagającymi z zasady indywidualnego zaprojektowania. Te znaki wykonujemy według projektów dostarczonych przez zamawiającego.

Tablice segmentowe
Tablice znaków E-1, E-2,E-14, E-20 i E-22 mają znaczne wymiary i takie tablice buduje się z mniejszych segmentów, które łączy się wzajemnie ze sobą. Profilowane zagięcia segmentów tworzą siatkę usztywnień wzmacniających tablicę znaku. Tablice segmentowe wykonujemy z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,25 mm. Schemat budowy tablicy segmentowej przedstawiamy na rysunku.

Znaki z grupy E wykonujemy na folii odblaskowej o dwóch różnych parametrach odblaskowości:
a) folia odblaskowa typu 1
b) folia odblaskowa typu 2
Przy użyciu folii typu 2 symbole i treści wycinane są z transparentnych kolorowych folii ploterowych.

WYMIARY ZNAKÓW

Wymiary drogowskazów strzałowych:
Drogowskaz strzałowy E-3 i E-3a występuje w jednej wysokości. :
- wysokość H – 650 mm,   L – zmienne, w zależności od długości napisu.

Drogowskaz strzałowy E-4 występuje w jednej wysokości:
- wysokość H – 350 mm,   L – zmienne.

Drogowskaz w kształcie strzały E -5 i E-6 występują w trzech wysokościach:

Grupa wielkości znaku

H
Wysokość drogowskazu
(mm)

L
Długość drogowskazu
(mm)

 Średnie i małe

 300

 L- zmienne

duże

 450

 L- zmienne

wielkie

650

 L- zmienne

 

b_300_200_16777215_00_images_znaki_005-2P1A6442.jpg b_300_200_16777215_00_images_znaki_005-2P1A6443.jpg

b_300_127_16777215_00_images_znaki_005-E-5.jpg

b_300_322_16777215_00_images_znaki_005-tablica-E-segment.jpg

Drogowskazy strzałowe E-7 do E-12a występują w jednej wysokości:
- wysokość H–250 mm, L–zmienne.

Drogowskaz  strzałowy E-19a występuje w jednej wysokości:
- wysokość H–300 mm, L–zmienne.

Wymiary znaków z numerem drogi E-15 i E-16:
- wysokość H–300 mm, L–zmienne, od 370 do 690mm.

Wymiary znaków miejscowości E-17a i E-18a:
- wysokość H–530 mm, L–zmienne, minimum 1000mm.

Wymiary pozostałych znaków z grupy E (np. E-1, E-2,E-14, E-20, E- 22) ustala się w projekcie znaku, który stanowi załącznik do zamówienia.

ZAMÓWIENIA

Przy składaniu zamówień należy określić:

  • kategorię i symbol znaku (np. E-17a, E–2),
  • treść znaku lub należy dołączyć projekt,
  • typ folii odblaskowej – np. typ 1 (I gen) lub typ 2 (II gen).

W przypadku potrzeby pomocy w zwymiarowaniu tablic prosimy o przesłanie zapytania cenowego z treściami tablic. Przy złożeniu zamówienia przedstawiamy graficzne projekty do Państwa akceptacji.

© 2017 Tadeusz Pawłowski