Tabliczki do znaków "T"

b_300_210_16777215_00_images_znaki_010-tabliczki-T.pngTabliczki do znaków uzupełniają informacje do znaków ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych. Tabliczki umieszcza się pod tarczami znaków, których dotyczą.
Tabliczki „T” wykonujemy na podkładach z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,25 mm. Krawędzie tabliczek są podwójnie zagięte, a drugą krawędź wykorzystuje się do mocowania znaku za pomocą uchwytów uniwersalnych.

Znaki z grupy T wykonujemy na folii odblaskowej o dwóch różnych parametrach odblaskowości:
a) folia odblaskowa typu 1,
b) folia odblaskowa typu 2.

WYMIARY ZNAKÓW

H - wysokość tabliczki w mm, L - długość podstawy tabliczki w mm:

Symbol tabliczki

małe / średnie
M-S

duże / wielkie
D-W

H

L

H

L

T-1

250

600

350

750

T-1a

250

600

350

750

T-2

250

720

350

880

T-3, T-3a

250

720

350

880

T-4

250

500

350

600

T-5

500

900

 

 

T-6a do T-6d

600

600

 

 

T-7

600

600

 

 

T-8

900

600

 

 

T-9

250

500

350

600

T-10

450

600

630

735

T-11

300

850

 

 

T-12

900

600

 

 

T-13

750

600

 

 

T-14 do T-14d

750

600

 

 

T-15

900

600

 

 

T-16 , T-16a

750

600

 

 

T-17

500

900

900

1050

T-18,  T-18a

870

400

 

 

T-18b,  T-18c

600

400

 

 

T-19

600

1050

900

1600

T-20

250

720

350

880

T-21

250

500

350

750

T-22

360

600

430

720

T-23a

450

600

400

720

T-23b

360

600

400

720

T-23c

420

600

460

720

T-23d

360

600

380

720

T-23e

360

600

430

720

T-23f

320

600

360

720

T-23g

360

600

430

720

T-23h

450

600

500

720

T-23i

500

600

580

720

T-23j

450

600

500

720

T-24

360

600

430

720

T-25a,b,c

240

600

320

800

T-26

240

600

320

800

T-27

450

450

600

600

T-28, T-28a

350

900

 

 

T-29

360

600

430

720

T-30  do  T-30i

300

600

400

800

T-31

250

600

350

750

T-32

250

720

350

880

T-33

250

720

350

880

T-34

240

320

450

600

 

b_300_200_16777215_00_images_znaki_010-2P1A6425.jpg b_300_200_16777215_00_images_znaki_010-2P1A6426.jpg b_300_200_16777215_00_images_znaki_010-2P1A6436.jpg b_300_200_16777215_00_images_znaki_010-2P1A6465.jpg

 

 

ZAMÓWIENIA

Przy składaniu zamówień należy określić:

  • kategorię i symbol znaku (np. T-1,  T–5),
  • wielkość znaku - podając skróty literowe wielkości znaków (MI/S, D/W) lub podając wymiary tabliczki w mm (400, 600, 800, 900,  1000),
  • typ folii odblaskowej – np. typ 1 (I gen) lub typ 2 (II gen).

Przykładowe skróty w zamówieniu na tabliczki T-1, w wielkości małej/średniej na folii typu 1.

T-1/M-S/typ1

lub

T-1 (250/600)typ1

© 2017 Tadeusz Pawłowski