ZAKŁAD PRODUKCJI ZNAKÓW Rawbud - Rawicz Sp. z o.o.

Produkcję i usługi w firmie Rawbud – Rawicz Spółka z o.o. realizują trzy wydzielone organizacyjnie działy: 

1)  Dział Budowlany, zajmujący się działalnością podstawową Rawbud-Rawicz Sp. z o.o., w tym budownictwem mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym, budownictwem przemysłowym oraz szeroko rozumianymi usługami budowlanymi.

- Zakład Ślusarski, który wchodzi w skład działu budowlanego, produkuje i prowadzi montaż różnego rodzaju konstrukcji stalowych stosowanych w budownictwie. Wykonuje także instalacje wentylacyjne w obiektach użyteczności publicznej, w halach i w pomieszczeniach produkcyjnych;

2)  Dział deweloperski, który działa pod nazwą Biuro Sprzedaży Mieszkań;

3)  Zakład Produkcji Znaków Drogowych.

Rawbud – Rawicz Spółka z o.o. jest jedną z najstarszych, działających obecnie spółek prawa handlowego w subregionie leszczyńskim. W dawnym rejestrze handlowym, prowadzonym dla tego regionu, Spółka figurowała pod numerem Rh-B/63 pod pierwotna nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rawbud Spółka z o.o. z siedzibą w Rawiczu, przy ul. Westerplatte 2b. Od 1998 roku spółka działa pod nazwą RAWBUD – RAWICZ Spółka z o.o. z siedzibą spółki na ul. Śląskiej 88, w Masłowie koło Rawicza.

Spółka została utworzona w lipcu 1988 roku i w tym samym roku rozpoczęła świadczenie usług budowlanych. Udziałowcami spółki są cztery osoby fizyczne, które uczestniczą w zarządzaniu spółką. W roku 1997 zakupiliśmy od Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Górze zabudowania wraz urządzeniami Zakładu Malowania Znaków i od tego roku jesteśmy znaczącym producentem znaków drogowych. W roku 2006 zakupiliśmy grunty budowlane i rozpoczęliśmy działalność deweloperską. W marcu 2008 roku spółka została udziałowcem „DUBWAR” Spółki z o.o., która zajmuje się działalnością deweloperską i zarządzaniem nieruchomościami.

Przez długie lata działalności Spółka skupiła fachową i stabilną kadrę pracowniczą. Od 10 lat utrzymujemy zatrudnienie w przedziale od 140 do 180 osób na pełnych etatach. Przy dużych kontraktach budowlanych posiłkujemy się sprawdzonymi podwykonawcami, a w tej grupie są firmy, z którymi współpracujemy nieprzerwanie od kilkunastu lat.

Spółką kieruje trzyosobowy Zarząd, wywodzący się z udziałowców, co jest dobrą rękojmią dla kontrahentów Spółki.

Na rawickim rynku jesteśmy największą firmą budowlaną, z ponad 25-letnią historią, z bogatym doświadczeniem i stabilną sytuacją finansową. Działamy w wielu segmentach rynku budowlanego, co szerzej prezentujemy na strona naszego portalu.

W branży drogowej jesteśmy znani jako znaczący producent znaków drogowych i dostawca urządzeń bezpieczeństwa drogowego. Ofertę naszego Zakładu Produkcji Znaków kierujemy do zarządców dróg i przedsiębiorstw drogowych.

Dzięki wieloletniej działalności na rynku deweloperskim, na trwałe zaistnieliśmy na rynkach mieszkaniowych kilku miast: Rawicza, Leszna, Milicza, Krotoszyna, Gostynia i Żmigrodu. Zainteresowanych mieszkaniami w tych miastach, zapraszamy na stronę naszego działu deweloperskiego, który działa pod nazwą Biuro Sprzedaży Mieszkań.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

ZAKŁAD BUDOWLANY

BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

ZAKŁAD ŚLUSARSKI

© 2017 Tadeusz Pawłowski