Słupki U-1a, U-1b, U-1c

Słupki U-1a         Słupki U-1b        Elementy odblaskowe U-1c

 Tekst z Dz. U. nr 220 poz 2181 z dnia 23.12.2003 r.
Słupki prowadzące U-1a i U-1b  stosuje się w celu ułatwienia kierującym, szczególnie w porze nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych, orientacji co do szerokości drogi, jej przebiegu w planie oraz na łukach poziomych. Rozróżnia się następujące słupki prowadzące:
— U-1a umieszczane samodzielnie na poboczu,
— U-1b umieszczane nad barierą ochronną.
Konstrukcja słupków prowadzących oraz ich sposób umieszczenia powinny zapewnić zachowanie pionowej pozycji słupka.

Słupek U-1a monolityczny

b_140_450_16777215_00_images_znaki_018-u-1a_schemat.png b_300_450_16777215_00_images_znaki_018-zdj__nr_1.jpgWykonany jest z polietylenu metodą rozdmuchu, bez jakichkolwiek połączeń zgrzewanych lub klejonych. Na czerwonym polu słupka są dwa zagłębienia w których są zamontowane odblaski, z jednej strony odblask czerwony a z drugiej strony odblask biały. W płaszczyźnie słupka są zagłębienia wyznaczające lokalizację: cyfry hektometrowej ( znak hektometrowy U-8 ), znaku kilometrowego U-7 i  znaku U-1f z numerem drogi. W dolnej części słupka U-1a jest otwór  Ø 15 mm na zatyczkę poprzeczną , która utrudnia wyjęcie słupka z gruntu. Zatyczka o długości około 250 mm jest wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu i jest dostarczana w komplecie ze słupkiem.

Zamawiając u nas słupki U-1a, klient może dodatkowo zamówić wyposażenie słupków w znaki U-8 (cyfry hektometrowe),  znaki kilometrowe U-7  i znaki U-1f (numer drogi). Dodatkowe znaki na słupkach U-1a są nanoszone dwoma metodami:
- wtapianie znaku w procesie produkcji słupka,
- oklejenie słupka nalepką znaku U-1f, cyframi hektometrowymi i cyframi kilometrowymi.
Słupki są dostarczane w paczkach po 10 szt.

 

ZAMÓWIENIA

Asortyment do zamówienia:

Przy składaniu zamówień należy określić produkt i zamawianą ilość (paczki po 10 szt.).

Przykład:  Słupek U-1a – 80 szt.

 

 

 

 

 

b_300_200_16777215_00_images_znaki_018-2P1A6253.jpg b_300_200_16777215_00_images_znaki_018-zdj__nr_2.jpg b_300_200_16777215_00_images_znaki_018-zdj__nr_4.jpg

b_300_450_16777215_00_images_znaki_018-2P1A6230.jpg

Słupek U-1a z wtopionym U-8, U-7

b_300_450_16777215_00_images_znaki_019-u-1a_z_u-1f_8_7.jpg b_300_236_16777215_00_images_znaki_019-u-1a_wtopiony_u-8.jpgW procesie produkcji można wtopić w słupek U-1a:
- znak hektometrowy U-8,
- znak kilometrowy U-7.

Przy tej metodzie nanoszenia na słupek U-1a znaków U-8 i U-7 uzyskujemy trwałe zgrzanie znaków ze słupkiem, a tym samym podczas mycia słupków znaki te nie odklejają się.

Na życzenie klienta możemy dodatkowo nanieść na słupek znak U-1f z numerem drogi, który jest wykonywany w formie nalepki z foli odblaskowej.

Znak U-1f jest wklejany na słupek o hektometrze zerowym.

Zamawiając tak wyposażony słupek należy się liczyć dłuższym oczekiwaniem na dostawę, gdyż są wykonywane na konkretne zamówienie.

ZAMÓWIENIA

Asortyment do zamówienia:

Przy składaniu zamówień na słupki z wtopionymi znakami U-8 i U-7 należy podać pikietaż drogi o raz podać informacje czy wklejać znak U-1f.

Szczegóły zamówienia należy uzgodnić telefonicznie – tel. 65 545 35 23

 

 

 

 

 

 

Słupek U-1b monolityczny

Stosuje się na odcinkach dróg, na których ustawiono bariery ochronne, umieszczając je bezpośrednio  nad barierą. Słupki U-1b stanowi górną część słupka U-1a o długości 400 mm, która jest przykręcona do stalowego wspornika mocującego słupek do bariery.  b_300_450_16777215_00_images_znaki_020-zdj_nr_8.jpgb_300_450_16777215_00_images_znaki_020-zdj__nr_7.jpg b_300_450_16777215_00_images_znaki_020-u-1b.jpg

b_300_200_16777215_00_images_znaki_020-zdj__nr_9.jpg

 

ZAMÓWIENIA

Asortyment do zamówienia:

Przy składaniu zamówień należy określić produkt i zamawianą ilość.

Przykładowy zapis w zamówieniu: Słupek U-1b - 38 szt.

Na życzenie klienta oklejamy słupki U-1b.

Elementy odblaskowe U-1c

Element odblaskowy na barierę energochłonną.
Odblaski posiadają certyfikat homologacyjny.

b_300_301_16777215_00_images_znaki_021-u-1c_b.jpg b_300_234_16777215_00_images_znaki_021-u-1c_mon.jpg b_300_300_16777215_00_images_znaki_021-u-1c_cz.jpg

 

 

 

ZAMÓWIENIA

Asortyment do zamówienia:

Przy składaniu zamówień należy określić produkt i zamawianą ilość.

Przykład:  Element odblaskowy U-1c  - 75 szt.

 

Osłona antyporostowa słupka U-1a

b_300_547_16777215_00_images_znaki_022-oslona_antyporost.jpgOsłona jest stosowania w celu wyeliminowania roślin w bezpośrednim sąsiedztwie słupka co w efekcie ułatwia koszenie poboczy drogi. Osłona w kształcie koła o średnicy 50 cm z trapezowym wycięciem na słupek jest produkowana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Waga osłony – około 0,5 kg.

b_300_323_16777215_00_images_znaki_022-oslona_antyporost1.png

ZAMÓWIENIA

Asortyment do zamówienia:

Przy składaniu zamówień należy określić produkt i zamawianą ilość.

Osłona antyporostowa   - 200 szt.

 

© 2017 Tadeusz Pawłowski