Cyfry do U-1

Naklejka U-1f     Naklejka U-1d/U-1e    Cyfry hektometrowe U-8    Cyfry kilometrowe U-7    Instrukcja wyklejenia słupka U-1a

Naklejka U-1f

b_300_200_16777215_00_images_znaki_025-zdj_nr_11.jpg b_300_239_16777215_00_images_znaki_025-slupek-z-liczba.jpg Znak U-1f z numerem drogi umieszcza się w górnej części słupka prowadzącego U-1a w hektometrze zerowym. Na słupku U-1a znajduje się zagłębienie, które ułatwia prawidłową lokalizację znaku U-1f na słupku.

Znak U-1f z numerem drogi krajowej jest wykonany w formie naklejki, poprzez czerwony nadruk sitodrukowy na foli odblaskowej białej.

Znak U-1f z numerem drogi wojewódzkiej jest wykonany w formie naklejki,  poprzez  nadruk sitodrukowy numeru drogi na foli odblaskowej w kolorze żółtym.

ZAMÓWIENIA

Przy składaniu zamówień należy określić:

  • kolor naklejki (czerwona lub żółta),
  • typ folii odblaskowej (typ1 lub typ2),
  • numer drogi,
  • ilość sztuk.

Przykładowy zapis w zamówieniu:

Naklejka U-1f czerwona - typ1 - nr 5 - 125 szt.

      lub

Naklejka U-1f żółta typ1 - nr 430  - 150 szt.

Naklejka U-1d/U-1e

 Tekst z Dz. U. nr 220 poz 2181 z dnia 23.12.2003 r.
Na drogach wyposażonych w system łączności alarmowej zaleca się umieszczenie na słupkach prowadzących symbolu słuchawki telefonicznej U-1d lub U-1e dla wskazania kierunku do najbliższego telefonu alarmowego.

b_300_450_16777215_00_images_znaki_026-2P1A6194.jpg b_300_450_16777215_00_images_znaki_026-2P1A6220.jpgZnak U-1d i U-1e jest wykonany w formie naklejki, poprzez ploterowe wycięcie symbolu na czarnej folii samoprzylepnej.

ZAMÓWIENIA

Przy składaniu zamówień należy określić:

  • rodzaj znaku (U-1d lub U-1e),
  • ilość sztuk.

Przykładowy zapis w zamówieniu:

Naklejka U-1d - 500 szt.

      lub

Naklejka U-1e - 250 szt.

 

Cyfry hektometrowe U-8

b_300_200_16777215_00_images_znaki_027-u-7.jpg b_300_200_16777215_00_images_znaki_027-zdj_nr_14.jpg Tekst z Dz. U. nr 220 poz 2181 z dnia 23.12.2003 r.
Znaki hektometrowe U-8 stosuje się w celu uściślenia przebiegu drogi oraz ułatwienia lokalizacji elementów składowych drogi podlegających ewidencji dróg oraz lokalizacji zdarzeń drogowych. Znak hektometrowy stanowi cyfra o wysokości 102 mm i jest on umieszczany na słupku prowadzącym.

Cyfry U-8 są wycinane ploterem z czarnej folii samoprzylepnej. Cyfry hektometrowe dostarczamy na pasku zawierającym ciąg cyfr od 0 do 9 ( jak na zdjęciu).

Cyfry U-8 przenosi się za pomocą foli transportowej na wyznaczone miejsce na słupku U-1a.

Znaki hektometrowe występują w dwu wielkościach:
- duży o wysokości cyfry – 102 mm – na słupki U-1a
- mały o wysokości cyfry – 42 mm – na słupki U-1b

Mamy do wyboru:
- cyfra hektometrowa d= 102 mm
- cyfra hektometrowa d=  42 mm

ZAMÓWIENIA

Przy składaniu zamówień należy określić:

  • wielkość cyfry (102mm lub 42mm)
  • ilość sztuk.

Przykładowy zapis w zamówieniu:

Cyfra 0 – 102 mm -  500 szt.
Cyfra 1 – 102 mm -  400 szt.
Cyfra 2 – 102 mm -  500 szt.

      lub

Cyfra 0 – 42 mm -  500 szt.
Cyfra 1 – 42 mm -  500 szt.
Cyfra 2 – 42 mm -  500 szt.  
Naklejka U-1e     -  250 szt.

 

Cyfry kilometrowe U-7

b_300_450_16777215_00_images_znaki_028-2P1A6200.jpg b_300_200_16777215_00_images_znaki_027-zdj_nr_15.jpg

Tekst z Dz. U. nr 220 poz 2181 z dnia 23.12.2003 r.
Znaki kilometrowe U-7 stosuje się w celu oznaczenia przebiegu drogi i wskazania jej kilometrażu narastająco od początku do końca drogi. (…) Oprócz znaków kilometrowych U-7 umieszczonych w pasie dzielącym, informacje o kilometrze drogi umieszcza się na słupkach prowadzących, łącznie ze znakiem hektometrowym. Wysokość cyfr dla znaku kilometrowego na słupku prowadzącym wynosi 42 mm.

Cyfry U-7 są wycinane ploterem z czarnej folii samoprzylepnej.

Cyfry kilometrowe dostarczamy na pasku papieru, zawierającym ciągi cyfr odpowiadający kolejnemu kilometrowi drogi (jak na zdjęciu).

Cyfry U-7 przenosi się za pomocą foli transportowej na wyznaczone miejsce na słupku U-1a.

Wysokość cyfr kilometrowych U-7 wynosi 42 mm.

ZAMÓWIENIA

Przy składaniu zamówień należy określić:

  • kilometr drogi (np 134km, 135km, itd.)
  • ilość sztuk.

Przykładowy zapis w zamówieniu:

Kilometr drogi    -   ilość liczb
         - 134         -     10 szt.
         - 135         -     10 szt.
         - 136         -     10 szt.,

itd.

 

Instrukcja wyklejania słupka U-1a

b_300_156_16777215_00_images_znaki_029-instr_u-1a1.jpg

b_300_124_16777215_00_images_znaki_029-instr_u-1a2.jpgb_300_124_16777215_00_images_znaki_029-instr_u-1a3.jpg

 

Kompletnie wyklejony słupek U-1a i U-1b

b_300_811_16777215_00_images_znaki_030-kompl_u-1a.jpg b_300_450_16777215_00_images_znaki_030-kompl_u-1b.jpg

© 2017 Tadeusz Pawłowski