Progi zwalniające

 Tekst z Dz. U. nr 220 poz 2181 z dnia 23.12.2003 r.
Progi zwalniające są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanymi z zasady w formie wygarbienia. Progi zwalniające można stosować w obszarze zabudowanym na drogach nast´pujacych klas technicznych: lokalna (L), dojazdowa (D), wyjątkowo zbiorcza (Z). W celu niedopuszczenia do najechania na próg zwalniający z nadmiernie niebezpieczna prędkością dopuszcza się stosowanie geometrycznych lub technicznych elementów wymuszających zmniejszenie prędkości pojazdu co najmniej do 120 % granicznej prędkości przejazdu przez próg. Elementami takimi moga być poprzeczne przegrody na jezdni, m.in. w strefach ruchu uspokojonego, tzw. szykany, poprzeczne wysepki, kwietniki itp., zmuszające do zmiany kierunku lub toru ruchu.

Próg zwalniający liniowy

b_300_200_16777215_00_images_znaki_033-prog_zwalniajacy1.jpg b_300_200_16777215_00_images_znaki_033-prog_zwalniajacy2.jpg Liniowy próg zwalniający wykonany jest z gumy (recycling) wyklejony odblaskową taśmą 3M Scotch Lane co zapewnia dobrą widoczność zarówno w dzień jak i w nocy.
Próg ten występuje w dwóch   wysokościach 70 mm i 50 mm. Progi o wysokości 50 mm mają długość przejazdu 600 mm i 900 mm.

b_900_713_16777215_00_images_znaki_033-prog_zwalniajacy1_tabela.png

ZAMÓWIENIA

Przy składaniu zamówień należy określić:

  • asortyment (próg 70/900, próg 50/900 lub próg 50/600),
  • zamawiany element (środkowy, narożny),
  • ilość sztuk.

Przykład zamówienia dla progu 70/900, S= 5960 mm:

         - próg zwalniający 70/900 - element narożny     -   2 szt.
         - próg zwalniający 70/900 - element środkowy  - 10 szt.

Przykład zamówienia dla progu 50/900, S= 5900 mm:

        - próg zwalniający 50/900 - element narożny     -   2 szt.
        - próg zwalniający 50/900 - element środkowy  - 10 szt.

Przykład zamówienia dla progu 50/600, S= 5640 mm:

        - próg zwalniający 50/600 - element narożny     -   2 szt.
        - próg zwalniający 50/600 - element środkowy  - 10 szt.

© 2017 Tadeusz Pawłowski